2017

X EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Laureaci Jubileuszowej X Gali Przedsiębiorczości 2017

Niezmiernie miło nam poinformować, że 24 listopada 2017 roku miała miejsce Jubileuszowa X Gala Przedsiębiorczości 2017, gdzie przyznano nagrody gospodarcze prezydenta Miasta Lublin, a także ogłoszone zostały wyniki VIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Do konkursu zgłoszonych zostało 25 prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Przyznane zostały trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 2 tys. złotych oraz płatny staż. Wśród nagrodzonych były dwie studentki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz student.  

Pani Justyna Baran-Tatarczak, studentka kierunku gospodarka przestrzenna otrzymała wyróżnienie za pracę inżynierską „Kierunki zagospodarowania przestrzennego rejonu dworca kolejowego w Lublinie” napisaną pod kierunkiem dr. hab. Artura Myny. Natomiast Pani Wiktoria Tomczyk, studentka kierunku Geoinformatyka UMCS otrzymała główną nagrodę - płatny staż w Urzędzie Miasta Lublin za pracę licencjacką pt. „Wykorzystanie GIS do wyznaczania optymalnej lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na przykładzie miasta Lublin”, napisaną pod kierunkiem dr. Łukasza Chabudzińskiego.


Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Kontakt

Koordynator ds.  kierunku Geoinformatyka: dr Leszek Gawrysiak

Pracowania Geoinformacji

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2 c,d

20-718 Lublin

Tel. 081-537-68-71

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynator ds.  kierunku Geoinformatyka: dr hab. Przemysław Stpiczyński

Zakład Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1/236

20-031 Lublin

Tel. 081-537-62-27

Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacji udziela także:

dr Łukasz Chabudziński

Pracowania Geoinformacji

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2 c,d

20-718 Lublin

Tel. 081-537-68-99

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geo4work2018/2019

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do III edycji projektu "Geo4work - Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy”.

 

 

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i analityczne, zajęcia warsztatowe realizowane w grupach projektowych, wizyty studyjne oraz warsztaty branżowe.

 

Kto może wziąć udział?

W projekcie może wziąć udział 60 uczestników z kierunków: geografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja.

 

Projekt dedykowany jest dla studentów ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia. Poniżej umieszczamy tabelę z podziałem na kierunki i semestry studiów, które mogą wystartować w tej edycji projektu.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie trwała w terminie od 16 do 20 października. Wypełnione dokumenty, na które składa się formularz rekrutacyjny oraz ankieta motywacyjna należy złożyć podczas wyznaczonych spotkań rekrutacyjnych (hol główny WNoZiGP) w dniach:

18.10.2016 – 12:00 – 15:30

19.10.2016 – 12:00 – 15:30

20.10.2016 – 12:00 – 15:30

O dokładnym terminie i miejscu II-ego etapu rekrutacji zostaną Państwo poinformowani podczas składania dokumentów.

W załączeniu umieszczam formularz rekrutacyjny oraz ankietę motywacyjną. Ponadto zachęcam do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu, które dostępne są na stronie: http://www.umcs.pl/pl/geo4work.htm

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

Biuro partnera projektu:

 

Lubelskie Centrum Consultingu

  1. Dobrzańskiego 3

tel. 694 – 769 - 564

 

Biuro lidera projektu:

 

Do końca października zmiana adresu biura na:

 

Dom Studencki "Ikar" ul. Czwartaków 15, pok. 7-8

tel. (81) 537-55-32

Program studiów

LICENCJAT (profil praktyczny)

Podstawowych celem kierunku studiów Geoinformatyka jest kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej (Geographical Information Systems – GIS). Są to studia interdyscyplinarne (międzyobszarowe), łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program studiów, zaprojektowano wspólnie przez wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS i praktyków (specjalistów) branżowych, z myślą o dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku pracy w tym obszarze. Obecnie zapotrzebowanie na interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę geograficzną z informatyczną, jest bardzo duże. Już teraz, obserwując rynek pracy, można stwierdzić, że dysponując przygotowaniem z zakresu geoinformatyki można bez trudu znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę zarówno w sektorze prywatnym (także za granicą) i w administracji państwowej.

Intencją twórców programu studiów było wyeksponowanie aktualnych zagadnień związanych z wdrażaniem rozwiązań geoinformatycznych w różnych sektorach gospodarki (komunikacji, rolnictwie, przemyśle, transporcie i in.) oraz różnymi aspektami zarządzanie przestrzenią za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych, przede wszystkim z grupy GIS. Program studiów został skonstruowany tak, aby dawał podstawy z zakresu, fizyki, matematyki, informatyki oraz geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, kładąc główny nacisk na zagadnienia narzędziowe. Program nawiązuje do specyfiki badawczej i edukacyjnej obydwu wydziałów, łącząc ich obszary wspólne. Jego podstawę merytoryczną tworzą przedmioty skupione wokół zagadnień związanych z różnymi metodami pozyskiwania danych przestrzennych, ich gromadzenia, przetwarzania, analizowania, wizualizacji i udostępniania. Drugim, równie ważnym, blokiem treściowym są zagadnienia związane z różnymi aspektami wykorzystania technologii informatycznych w procesach realizowanych w pierwszej grupie. Szczególne znaczenie mają tu zagadnienia programistyczne oraz technologie sieciowe służące publikacji i udostępnianiu danych. Ich dopełnieniem jest blok przedmiotów związany z bazami danych przestrzennych i ich wykorzystaniu w różnych dziedzinach życia.

 

I rok studiów:

Semestr 1 - Podstawy GIS; Technologia informacyjna; Podstawy matematyczne map; Wprowadzenie do matematyki; Przestrzeń Geograficzna i jej funkcjonowanie; Logika i etyka; Organizacja pracy i ochrona własności; Geometria analityczna.

Semestr 2 - Podstawy fizyki; Wychowanie fizyczne; Analiza matematyczna; Podstawy ekofizjografii; Mechanika nieba; Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych; Technologie sieciowe; Podstawy programowania i algorytmizacji.

II rok studiów:

Semestr 3 - Podstawy programowania C/C++; Środowisko programisty; Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka; Geowizualizacja z elementami redakcji kartograficznej; Podstawy teledetekcji; Podstawy geodezji i fotogrametrii ; Bazy danych i zarządzanie informacją; Ekonomia i zarządzanie.

Semestr 4 - Globalne Systemy Pozycjonowania; Analiza przestrzenna; GIS w badaniach środowiska; Aspekty prawne i organizacyjne GIS; Kurs j. programowania (Java); Tworzenie stron www w języku html i css; GIS mobilny i GPS w terenie (ćw. terenowe).

III rok studiów:

Semestr 5 - Wizualizacje i analizy 3D; Podstawy programowania aplikacji GIS; WEB-GIS; Kodowanie i transmisja danych; Geostatystyka.

Semestr 6 - Podstawy obliczeń numerycznych; Podstawy geoprzetwarzania.

Przedmioty do wyboru (realizowane od 3 semestru) - seminarium licencjackie (semestry 5 i 6) oraz po 7 przedmiotów do wyboru z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.Ponadto, program studiów przewiduje 360 godzin praktyk zawodowych (22 tygodnie).

 

 

MAGISTERSKIE (profil akademicki)

Studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geoinformatyka to kontynuacja studiów licencjackich o profilu praktycznym, realizowanych na UMCS od roku akademickiego 2013/2014. Zarówno na pierwszym, jak i drugim poziomie kształcenia są to studia międzyobszarowe, łączące dziedziny nauki o Ziemi oraz nauki ścisłe i  bazujące na dorobku naukowym oraz warsztacie metodycznym geografii oraz informatyki. Na studiach I° główny nacisk położony jest na kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej i współpracujących z nią systemów informatycznych. Studia magisterskie, główny nacisk będą kładły na aplikacyjność narzędzi geoinformatycznych w badaniach naukowych, przede wszystkim w badaniach środowiskowych. Drugim ważnym wątkiem w kształceniu na tym poziomie jest rozwijanie kompetencji narzędziowych, realizowane m.in. w ramach zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów zewnętrznych oraz pracowników dwóch wydziałów UMCS mających dorobek w tym zakresie. Pracownicy wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej realizują głównie zajęcia związane z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej, natomiast pracownicy wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki realizują zajęcia z segmentu IT. Zaangażowanie obu wydziałów pozwala na kształtowanie szerokiej gamy kompetencji merytorycznych i warsztatowych i zapewnia rzetelne przygotowanie studentów do podejmowania zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej z użyciem nowoczesnych narzędzi, według standardów światowych.

 

I rok studiów:

Semestr 1 - Główne problemy współczesnego świata (przedmiot społeczny); Mapy dawne jako źródło wiedzy o środowisku; Zaawansowane analizy przestrzenne; Projektowanie i wykorzystanie baz danych przestrzennych; Programowanie w środowisku QGIS.

Semestr 2 - Narzędzia i metody integracji systemów GIS; Badania środowiska z wykorzystaniem ALS i TLS; Aplikacje mobilne; Cyfrowe przetwarzanie zdjęć satelitarnych; Analizy przestrzenne i czasowe danych środowiskowych.

II rok studiów:

Semestr 3 - Wychowanie fizyczne; GIS w analizach środowiskowych; Nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska; Open source GIS; Testowanie oprogramowania.

Semestr 4 – Wykład ogólnouniwersytecki; Zarządzanie projektami informatycznymi; Podstawy modelowania środowiska; Pakiety statystyczne; Filozofia przyrody (przedmiot humanistyczny).

 

 

Fakultety: Architektury wielordzeniowe; Bazy danych georeferencyjnych; Teledetekcja radarowa; Drony; Sieci bezprzewodowe; Aplikacje korporacyjne JEE; UML - inżynieria oprogramowania; Podstawy sztucznej inteligencji.

DOŁĄCZ DO NAS

facebook

WSPIERAJĄ NAS

ESRI
GIS-EXPERT
GIAP
MAPPROJEKT
GEOSYSTEMS
linuxpolska
GISSupport
GEOIT