Przedmioty

STUDIA LICENCJACKIE

Semestr 1:

Podstawy GIS

Technologia informacyjna

Podstawy matematyczne map

Wprowadzenie do matematyki

Przestrzeń Geograficzna i jej funkcjonowanie

Logika i etyka

Organizacja pracy i ochrona własności

Geometria analityczna

 

Semestr 2:

Podstawy fizyki

Wychowanie fizyczne

Analiza matematyczna

Podstawy ekofizjografii

Mechanika nieba

Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych (P)

Technologie sieciowe (P)

Podstawy programowania i algorytmizacji (P)

 

Semestr 3:

Podstawy programowania C/C++

Środowisko programisty (P)

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Geowizualizacja z elementami redakcji kartograficznej (P)

Podstawy teledetekcji

Podstawy geodezji i fotogrametrii (P)

Bazy danych i zarządzanie informacją (P)

Ekonomia i zarządzanie

 

Semestr 4:

Globalne Systemy Pozycjonowania

Analiza przestrzenna

GIS w badaniach środowiska

Aspekty prawne i organizacyjne GIS (P)

Kurs j. programowania (Java)

Tworzenie stron www w języku html i css (P)

GIS mobilny i GPS w terenie (ćw. terenowe)

 

Semestr 5:

Wizualizacje i analizy 3D

Podstawy programowania aplikacji GIS (P)

WEB-GIS (P)

Kodowanie i transmisja danych

Geostatystyka

Seminarium licencjackie

 

Semestr 6:

Podstawy obliczeń numerycznych

Podstawy geoprzetwarzania

Seminarium licencjackie

 

Praktyka zawodowa:  360 godzin

Język obcy: 120 godzin

 

Blok przedmiotów do wyboru:

Strony internetowe HTML+CSS

Numeryczne Modele Terenu i ich zastosowania

Grafika użytkowa

Struktury danych i algorytmy

Programowanie obiektowe w języku C++

Skaning TLS i tachimetria laserowa

Satelitarne systemy środowiskowe. Teledetekcja w badaniach środowiska

Bazy danych środowiska abiotycznego w publicznej sferze działań

JavaScript i interaktywne strony WWW

Dane hydroklimatyczne – źródła i specyfika

Programowanie z użyciem bibliotek GIS

Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej

Wstęp do programowania równoległego z użyciem GPU

Eksploracja danych

 


 

STUDIA MAGISTERSKIE:

Semestr 1:

Główne problemy współczesnego świata (przedmiot społeczny)

Mapy dawne jako źródło wiedzy o środowisku

Zaawansowane analizy przestrzenne

Projektowanie i wykorzystanie baz danych przestrzennych

Programowanie w środowisku QGIS

 

Semestr 2:

Narzędzia i metody integracji systemów GIS

Badania środowiska z wykorzystaniem ALS i TLS

Aplikacje mobilne

Cyfrowe przetwarzanie zdjęć satelitarnych

Analizy przestrzenne i czasowe danych środowiskowych

 

Semestr 3:

Wychowanie fizyczne

GIS w analizach środowiskowych

Nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska

Open source GIS

Testowanie oprogramowania

Seminarium magisterskie

 

Semestr 4:

Wykład ogólnouniwersytecki

Zarządzanie projektami informatycznymi

Podstawy modelowania środowiska

Pakiety statystyczne

Filozofia przyrody (przedmiot humanistyczny)

Seminarium magisterskie

 

Język obcy: 60 godzin

Praktyka zawodowa: 80 godzin

 

Blok przedmiotów do wyboru:

Architektury wielordzeniowe

Bazy danych georeferencyjnych

Teledetekcja radarowa

Drony

Sieci bezprzewodowe

Aplikacje korporacyjne JEE

UML - inżynieria oprogramowania

Podstawy sztucznej inteligencji

 

DOŁĄCZ DO NAS

facebook

WSPIERAJĄ NAS

ESRI
GIS-EXPERT
GIAP
MAPPROJEKT
GEOSYSTEMS
linuxpolska
GISSupport
GEOIT