W zakresie wykorzystania GIS w Naukach o Ziemi oraz szeroko rozumianej informatyki. Program przygotowano kierując się przede wszystkim potrzebami rynku pracy, analizując na bieżąco zapotrzebowanie (w kraju i na świecie) na specjalistów z zakresu szeroko rozumianej Geoinformatyki. Duży nacisk położono na zagadnienia praktyczne, dlatego też większość zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych, z wykorzystaniem możliwie największej liczby programów komputerowych (komercyjnych i Open Source). Ważną kwestią w przygotowanym programie studiów było powiązanie programów poszczególnych zajęć, tak aby wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobywane na różnych etapach kształcenia. Przedmioty realizowane na kierunku Geoinformatyka obejmują po połowie GIS i systemy pokrewne oraz informatykę i zagadnienia z nią związane. Program zawiera 36  przedmiotów obligatoryjnych oraz 14 fakultatywnych, zgłaszanych przez pracowników obydwu wydziałów. Dopełnieniem akademickiego cyklu kształcenia są 3-tygodniowe praktyki zawodowe, które studenci mają obowiązek odbyć w firmach lub instytucjach powiązanych z branżą GIS.

DOŁĄCZ DO NAS

facebook

WSPIERAJĄ NAS

ESRI
GIS-EXPERT
GIAP
MAPPROJEKT
GEOSYSTEMS
linuxpolska
GISSupport
GEOIT