Prace nad utworzeniem nowego kierunku studiów na UMCS, który obejmowałby zagadnienia z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, teledetekcji, baza danych, informatyki i zagadnień z nimi powiązanych, trwała od kilku lat. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja, w której zaproponowano połączenie sił Wydziałów Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki i utworzenie kierunku międzyobszarowego - Geoinformatyka. Na początku 2013 roku powołano zespół programowy, złożony z pracowników obydwu wydziałów, który zajął się opracowaniem programu studiów I-ego stopnia (licencjackich) i przeprowadzeniem formalnego postępowania związanego z powołaniem kierunku. Równolegle rozpoczęto, głównie w Internecie, akcję informacyjną promującą powstanie kierunku Geoinformatyka na UMCS.

DOŁĄCZ DO NAS

facebook

WSPIERAJĄ NAS

ESRI
GIS-EXPERT
GIAP
MAPPROJEKT
GEOSYSTEMS
linuxpolska
GISSupport
GEOIT