Miło nam poinformować, iż decyzją Komisji Certyfikacyjnej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, kierunek Geoinformatyka (studia I stopnia), prowadzony przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

Geoinformatyka z Certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanych kierunkach koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. W opinii Komisji, kierunek Geoinformatyka prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Uczelnie wyższe odgrywają szczególną rolę na rynku pracy, gdyż ich zadaniem jest m.in. dostarczanie pracodawcom najwyższej jakości kapitału ludzkiego - absolwentów wykazujących się nie tylko gotowością do podjęcia pracy, ale przede wszystkim wyposażonych w wiedzę, umiejętności i postawy o wysokim poziomie użyteczności rynkowej i znaczącej wartości aplikacyjnej. Jednym z warunków dobrego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy jest stworzenie im przez uczelnię możliwości kształcenia w oparciu o nowatorskie, prorozwojowe, nieszablonowe programy studiów kształtujące kompetencje i umiejętności praktyczne oraz mobilizujące do świadomego planowania przyszłej kariery. 

Podsumowanie wyników konkursu i uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się wczoraj, 16 marca br. podczas uroczystej Gali Finałowej Programu w Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. Władze UMCS reprezentowali: Prorektor ds. Ogólnych prof. Arkadiusz Bereza, Dziekan WZ UMCS w Puławach prof. Grzegorz Smyk i Prodziekan Wydziału NoZiGP dr Jolanta Rodzoś.


Oceniany kierunek to propozycja dydaktyczna ze wszech mair nowoczesna, wartościowa poznawczo, aplikacyjna w wymiarze rynkowym. Program studiów jest nieustannie rozwijany poprzez dostosowanie go do bieżących potrzeb lokalnego, regionalnego, ogólonopolskiego i międzynarodowego rynku pracy oraz zmian zachodzących we współczesnym kształceniu tak, aby absolwenci mogli bez przeszkód podjąć zatrudnienie w sektorze GIS. Studia realizowane są w formule innowacyjnej, z wykorzystaniem znakomitej bazy dydaktycznej, w oparciu o najnowsze osiągnięcia dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Wszelkie warunki i kryteria niezbędne w celu skutecznej certyfikacji kierunku studiów w Programie "Studia z Przyszłością" zostały spełnione, toteż oceniana jednostka zasługuje na przyznanie Certyfikatu w I edycji Konkursu organizoiwanego przez Fundację Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

DOŁĄCZ DO NAS

facebook

WSPIERAJĄ NAS

ESRI
GIS-EXPERT
GIAP
MAPPROJEKT
GEOSYSTEMS
linuxpolska
GISSupport
GEOIT