mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj12
mod_vvisit_counterWczoraj72
mod_vvisit_counterTen tydzień409
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień523
mod_vvisit_counterTen miesiąc1669
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc1878
mod_vvisit_counterWszystkie53394

Jaka jest idea kierunku studiów Geoinformatyka na UMCS?

Geoinformatyka to międzyobszarowy kierunek studiów licencjackich, realizowany na UMCS przez Wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Z uwagi na praktyczny charakter studiów główny nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności związanych z posługiwaniem się narzędziami (hardware i software), służącymi do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, zarządzania i publikowania informacji przestrzennej oraz rozwijaniem tych narzędzi.

Co wyróżnia Geoinformatykę?

Geoinformatyka to dziedzina, która łączy przestrzeń geograficzną z informatyką dla różnych zastosowań: gromadzenia danych z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej, tworzenia i rozwijania baz danych przestrzennych, analizy przestrzennej, analizy zobrazowań satelitarnych, projektowania stacjonarnych i mobilnych Systemów Informacji Przestrzennej, geowizualizacji danych,  modelowania procesów przyrodniczych oraz gospodarczych, publikowania interaktywnych map w sieci, itp.

Gdzie Geoinformatyka znajduje zastosowanie?

Geoinformatyka znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, praktycznie wszędzie tam, gdzie  sięga się do szeroko rozumianej informacji przestrzennej. Bez pomocy specjalistów ds. geoinformatyki nie obejdą się, m.in.: systemy decyzyjne agencji rządowych, administracja państwowa odpowiedzialna za zarządzanie środowiskiem i planowaniem przestrzennym, systemy nawigacyjne, transport, górnictwo, energetyka, rolnictwo i leśnictwo, telekomunikacja, bankowość, wojsko i służby ratownicze, ochrona zdrowia, agencje turystyczne, itd.

Jaki był początek Geoinformatyki na UMCS?

Prace nad utworzeniem nowego kierunku studiów na UMCS, który obejmowałby zagadnienia z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, teledetekcji, baza danych, informatyki i zagadnień z nimi powiązanych, trwała od kilku lat. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja, w której zaproponowano połączenie sił Wydziałów Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki i utworzenie kierunku międzyobszarowego - Geoinformatyka. Na początku 2013 roku powołano zespół programowy, złożony z pracowników obydwu wydziałów, który zajął się opracowaniem programu studiów I-ego stopnia (licencjackich) i przeprowadzeniem formalnego postępowania związanego z powołaniem kierunku. Równolegle rozpoczęto, głównie w Internecie, akcję informacyjną promującą powstanie kierunku Geoinformatyka na UMCS.

Jak powstał program studiów kierunku Geoinformatyka na UMCS?

w zakresie wykorzystania GIS w Naukach o Ziemi oraz szeroko rozumianej informatyki. Program przygotowano kierując się przede wszystkim potrzebami rynku pracy, analizując na bieżąco zapotrzebowanie (w kraju i na świecie) na specjalistów z zakresu szeroko rozumianej Geoinformatyki. Duży nacisk położono na zagadnienia praktyczne, dlatego też większość zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych, z wykorzystaniem możliwie największej liczby programów komputerowych (komercyjnych i Open Source). Ważną kwestią w przygotowanym programie studiów było powiązanie programów poszczególnych zajęć, tak aby wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobywane na różnych etapach kształcenia. Przedmioty realizowane na kierunku Geoinformatyka obejmują po połowie GIS i systemy pokrewne oraz informatykę i zagadnienia z nią związane. Program zawiera 36  przedmiotów obligatoryjnych oraz 14 fakultatywnych, zgłaszanych przez pracowników obydwu wydziałów. Dopełnieniem akademickiego cyklu kształcenia są 3-tygodniowe praktyki zawodowe, które studenci mają obowiązek odbyć w firmach lub instytucjach powiązanych z branżą GIS.

Co zawiera program studiów kierunku Geoinformatyka na UMCS?

Program kształcenia dotyczy I stopnia studiów stacjonarnych o profilu praktycznym. Studia trwają 6 semestrów a liczba godzin zajęć wynosi 1855.

I rok studiów:

Semestr 1 - podstawy GIS, technologia informacyjna, podstawy matematyczne map, wprowadzenie do matematyki, przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie, logika, organizacja pracy i ochrona własności, podstawy geodezji i fotogrametrii. Semestr 2 - podstawy fizyki, ekonomia i zarządzanie, analiza matematyczna, mechanika nieba, grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych, geometria analityczna, bazy danych i zarządzanie informacją, technologie sieciowe, wychowanie fizyczne.

II rok studiów:

Semestr 3 - podstawy programowania i algorytmizacji, teoria grafów, środowisko programisty, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, geowizualizacja z elementami redakcji kartograficznej, teledetekcja. Semestr 4 - globalne systemy pozycjonowania (zajęcia realizowane częściowo w terenie), analiza przestrzenna, aspekty prawne i organizacyjne GIS, podstawy obliczeń numerycznych, wizualizacje i analizy 3D.

III rok studiów:

Semestr 5 - GIS mobilny i GPS w terenie (zajęcia realizowane częściowo w terenie), podstawy programowania aplikacji GIS, kodowanie i transmisja danych, geostatystyka, tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi. Semestr 6  - WEB-GIS, podstawy geoprzetwarzania, kurs programowania w języku JAVA

Przedmioty do wyboru (realizowane od 3 semestru) - seminarium licencjackie (semestry 5 i 6) oraz po 7 przedmiotów do wyboru z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.Ponadto, program studiów przewiduje 120 godzin praktyk zawodowych (3 tygodnie).

Jakie są specialności na kierunku Geoinformatyka na UMCS?

Program studiów licencjackich jest tak skonstruowany aby student mógł sam, poprzez dobór fakultetów, kształtować profil swojego kształcenia. W związku z tym nie ma formalnych specjalności, tylko każdy student realizuje własną ścieżkę kształcenia, wybierając dodatkowe przedmioty na drugim (3 przedmioty) i 3 roku (4 przedmioty) studiów. Na 3 roku student pisze pracę licencjacką, której opiekun jest pracownikiem wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej lub Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Problematyka pracy z założenia ma mieć charakter interdyscyplinarny i łączyć w sobie obie dziedziny.

Kto prowadzi zajęcia na kierunku Geoinformatyka na UMCS?

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców - praktyków posiadających dorobek naukowy i dydaktyczny udokumentowany pracami związanymi z szeroko rozumianą Geoinformatyką. Do prowadzenia zajęć zaangażowano również specjalistów zewnętrznych - pracowników oraz właścicieli firm działających w branży GIS. Dzięki temu studenci już na studiach mają kontakt z tym, co się dzieje w branży GIS oraz poznają praktyczne aspekty jego funkcjonowania.

Jak dużo osób kształci się na Geoinformatyce UMCS i gdzie odbywają się zajęcia?

Kierunek studiów licencjackich Geoinformatyka ruszył na UMCS od października 2013 roku.  Limit przyjęć określono na 60 miejsc, co daje 4 grupy laboratoryjne. Zajęcia odbywają się na Wydziałach Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Obydwa wydziały posiadają bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, rozbudowane w ciągu ostatnich kilku lat dzięki środkom finansowym pozyskanych w ramach funduszy europejskich.

Kto wspiera Geoinformatykę na UMCS?

Geoinformatyka to nie tylko zajęcia, ale także warsztaty oraz kursy/fakultety prowadzone przez przedstawicieli największych dystrybutorów oprogramowania GIS w Polsce. Część z nich ma charakter jednodniowych warsztatów, natomiast pozostałe stanowią kursy włączane do programu studiów w formie fakultetów trwających cały semestr.

Gdzie jest praca po Geoinformatyce?

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów są naprawdę duże. Zapotrzebowanie na geoinformatyków jest na całym świecie, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych. Pod tym względem Polska także bardzo się rozwija. Monitoring krajowych (www.praca.com, www.pracuj.pl) i zagranicznych (www.usajobs.gov, www.canadajobs.com, www.jobsearch.gov.au) portali z ogłoszeniami o pracy pokazują, że zarówno w Polsce jak i na świecie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Dołącz do nas na Facebooku

DOŁĄCZ DO NAS

WSPIERAJĄ NAS

GEOIT